Header Search

Katarina

Ägare och chef bokavdelningen

0480 101 64

katarina.jeansson@dillbergs.se

Britta

Medarbetare

0480 101 64

Peppe

Medarbetare

0480 101 64


Thérèse

Medarbetare

0480 101 64

Sandra

Lennart

Chef kontorsavdelningen

0480 411 011

lennart.jeansson@dillbergs.se

David

Resande säljare

0480 411 011

david.hedstrom@dillbergs.se

Lars

Inköpare kontorsvaror

0480 411 011

lars.rabell@dillbergs.se

Annelie

Medarbetare

0480 411 011


Anton

Medarbetare

0480 411 011

Ewa

Medarbetare

0480 411 011

Lars P

Chaufför

0480 411 011