Header Search
Tareq Taylor

Tareq Taylor

27 februari 2018 18:30 27 februari 2018 19:30

Tareq delar med sig av sin kunskap om god mat och talar även om sina böcker.

Kom och njut!

Biljett kostar 120:-

Beställs på 0480 101 64